Վերջին նորությունները

Ծրագրային հավատարմագրումը կոչված է հավաստելու շնորհվող որակավորո ...

  ԱԺ ներկայացված «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ շահառուները մի շարք դիտարկումներ են ներկայացրել։  
30 դեկտեմբերի 2020 թ. Կարդալ Ավելին

ԵՊԲՀ-ին շնորհվեց ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում 6 տարի ժամկետով

Դեկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցավ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ)  Հավատարմագրման հանձնաժողովի նիստ։
24 դեկտեմբերի 2020 թ. Կարդալ Ավելին

ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիային շնորհվել է պայմանական ինստիտուց ...

Դեկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցավ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ)  Հավատարմագրման հանձնաժողովի նիստ։
24 դեկտեմբերի 2020 թ. Կարդալ Ավելին

Սպասվող միջոցառումները

Ընդունվում են հայտեր «Ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետ մեթոդներ» դասընթացին մասնակցության համար

17
Դեկտեմբեր 2020 թ.

Կարդալ Ավելին
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը (ՈԱԱԿ) իր լեհ գործընկերների հետ կազմակերպում է ուսուցման և ուսումնառության արդյունավետ մեթոդներին նվիրված առցանց դասընթաց։ Դասընթացի շրջանակներում միջազգային փորձագետները կներկայացնեն, թե որոնք են կրթության ոլորտում հաճա ...
 Առցանց
16:00

«ՄԿԾ որակի ապահովման մեխանիզմներ» թեմայով դասընթաց` բուհերի աշխատակիցների համար

11
Սեպտեմբեր 2020 թ.

Կարդալ Ավելին
Հաշվի առնելով շահակիցների կարիքները՝ ՈԱԱԿ-ը կազմակերպում է դասընթաց՝ նվիրված ՄԿԾ որակի ապահովմանը։ «ՄԿԾ որակի ապահովման մեխանիզմներ» դասընթացը նախատեսված է բուհերի   որակի ներքին ապահովման համակարգի աշխատակիցների, ՄԿԾ պատասխանատուների, դասախոսների, ամբիոնների վարիչների, ՄՈՒՀ-ի  ...
 ՈԱԱԿ, Օրբելի 22
18:00

Վերջին հրապարակումները